Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Wójt Gminy Wieprz informuje, że z dniem 1 czerwca 2018 roku wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieprz (na okres 3 lat)

zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Decyzja nr KR.RET.070.127.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.)

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz stawka taryfy wynosić będzie 7,99 zł brutto za 1m3 ścieków.

Wykaz cen i stawek

Decyzja