Otwarta Strefa Aktywności w Nidku

Otwarta Strefa Aktywności to element małej infrastruktury sportowej, który do końca 2018 r. powstanie na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nidku

Lista rankingowa projektów, które na ten cel otrzymają wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazała się na stronie internetowej Ministerstwa. Do MSiT wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na łączną kwotę ponad 54 mln zł.

W ramach projektu realizowanego przez gminę Wieprz w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nidku wykonana zostanie Otwarta Strefa Aktywności składająca się z:

1) Siłowni plenerowej złożonej z 7 urządzeń:

- prasa nożna, biegacz, surfer, wioślarz, rowerek, jeździec, krzesło.

2) Strefy relaksu na którą składa się:

- stół plenerowy do tenisa stołowego, stolik do gry w szachy z 4 krzesełkami, ławki parkowe 6 szt., kosze 3 szt. oraz planowane nasadzenia.

3) Placu zabaw z zestawem sprawnościowo - rekreacyjnym wyposażonym w:

- ściankę wspinaczkową, kratownicę z belek, siatkę linową. Pod placem zabaw wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna /poliuretanowa/ o pow. 73 m2 amortyzująca upadki z wysokości.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi 99.974,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) partycypować będzie w kosztach zadania w kwocie
49.987,00 zł. Gmina Wieprz zabezpieczy na ten cel kwotę 49.987,00 zł.